محصولات

خانه / محصول

این غلطک ها سختی و مقاومت سایشی بیشتری نسبت به غلطک های تبریدی پرلیتی دارند و نیز قابلیت رسیدن به سختی های بالا را دارا هستند. این غلطک ها مواد آلیاژی بیشتری نسبت به غلطک های پرلیتی دارند و در نتیجه این غلطک ها دارای زمینه بینیت با مقدار کاربید بیشتر و مقدار مارتنزیت در گرید های سخت تر می باشند. مقاومت سایشی بسیار مناسب و سطح عالی، این غلطک ها را برای استفاده در استند های میانی و نهایی نورد میلگرد و مقاطع و ورق ها بسیار مناسب ساخته است. با توجه به سختی بالا و مقاومت سایشی خوب و بازوهای چقرمه، این غلطک ها در نورد مقاطع سبک و در محدوده وسیعی از کاربردهای دیگر قابل استفاده هستند. تمامی این نوع غلطک ها به روش استاتیک یک لایه ساخته و تولید می شوند.

غلطک های چدن داکتیل با زمینه مارتنزیتی

این غلطک ها سختی و مقاومت سایشی بیشتری نسبت به غلطک های تبریدی پرلیتی دارند و نیز قابلیت رسیدن به…