محصولات

خانه / محصول

شکل گرافیت در این غلطک ها به صورت کروی میباشد که توسط لایه ای از فریت احاطه شده است. ساختار زمینه این غلطک ها در گریدهای کم آلیاژی اغلب پرلیت و در گرید های آلیاژی و عملیات حرارتی اغلب بینیت است. در تمامی گریدها مقدار قابل توجهی از فریت هر کره را احاطه کرده است . کاربید تشکیل نمی شود. ترکیب شیمیایی و نحوه تولید این غلطک ها به نحوی است که خصوصیات مکانیکی بسیار خوب و مقاومت خوبی در برابر شوک حرارتی و ترک های آتشین دارند. مقاومت حرارتی و استحکام بالای این غلطک ها، استفاده از آهنها را در قفسه های رافینگ و مواردی که فشار کاری زیادی دارند بسیار مناسب و ایده آل می سازد. بدلیل شکل کروی گرافیت های موجود در ساختار، استحکام این نوع غلطک ها بسیار زیاد است و این غلطک ها می توانند در نورد مقاطع سنگین نیز به کار گرفته شوند. تمامی این نوع غلطک ها به روش استاتیک یک لایه ساخته و تولید می شوند.

غلطک های چدن داکتیل با زمینه فریتی

شکل گرافیت در این غلطک ها به صورت کروی میباشد که توسط لایه ای از فریت احاطه شده است…