واحد های مجموعه

خانه / مجموعه مهندسی تولید

واحد مهندسی تولید

این بخش با داشتن کارشناسان مجرب قادر به طراحی و ساخت و تعمیر کلیه کارهای صنعتی می باشد و با استفاده از نرم افزار های پیشرفته مهندسی مانند Solid Works ,Etabs,AutoCad,Catia برای هر یک از کار های اجرایی و ارجاعی به واحد تولید از دیگر وظایف این بخش است. این واحد در 2 حوزه 1-واحد مهندسی وطراحی 2-واحد تعمیرات ، کلیه محاسبات طراحی غلطک، مدیریت فنی پروژه های (طرح و توسعه) کارگاهی و ارائه خدمات فنی به مشتریان را انجام میدهد.