تحقيق و توسعه

/ تحقيق و توسعه

واحد تكنولوژي مسئوليت تدوين كليه مدارك و دستورالعمل های پديدآوري محصول و روش هاي بازرسي و ارزيابي فرآيندها و محصولات را بر عهده دارد.انجام کلیه محاسبات سازه ای طراحی غلطک مدیریت فنی پروژه های (طرح و توسعه) کارگاهی و ارائه خدمات فنی به مشتریان در این واحد صورت میگیرد.

کلیه طراحي‌هاي محصولات جهت ريخته‌گري  شامل طراحي دو بعدی و سه بعدی و محاسبات سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري مكانيزه صورت مي پذيرد ، این بخش با داشتن کارشناسان مجرب قادر به طراحی ، ساخت و تعمیر کلیه کارهای صنعتی میباشد و با استفاده از نرم افزار های پیشرفته مهندسی مانند Solid Works ,Etabs,AutoCad,Catia  برای هر یک از کار های اجرایی و ارجاعی از واحد تولیدی و تعمیراتی توانایی انجام را دارد.