اهداف و چشم انداز ها

/ اهداف و چشم انداز ها

مدیران ارشد گروه صنعتی آذر غلطک  با پایه ریزی یک برنامه استراتژیک مدون و تشکیل تیم های کاری  موفق و مجرب در جهت رسیدن به اهدافی همچون

  • توسعه شرکت در زمینه های اقتصادی و مالی در راستای سیاست های اقتصادی دولت
  • عدم وابستگی صنایع فولاد کشور به خارج و صرفه­جویی ارزی
  • تولید محصولات اساسی در صنعت فولاد با استفاده از آخرین متدهای تولید در کشورهای اروپایی

تلاش شبانه روزی می نمایند

سیاستهای کلی نظام اداری در گروه صنعتی  آذر غلطک:

  • ایجاد زمینه رشد منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان .
  • زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص
  • چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف و چشم انداز .
  • توجه به اثر بخشی و کارایی و بهره وری در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات.
  • خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد.

حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری .