معرفی افراد

/ معرفی افراد

سعید غفران نیا

سهامدار

مسعود غفران نیا

سهامدار

مجید علیزاده غیوری راد

مدیرعامل

وحید قمری

معاونت امور اداری و منابع انسانی

مرتضی مهدوی

معاونت امور مالی

جابر انتظار قراملکی

مدیر امور بازرگانی و تدارکات

امیر حسین پور

مدیر تولید

حسن جلیل پور

رئیس امور اداری و منبع انسانی

حسین درخشانی

رئیس واحد کنترل کیفی

آیدین غلامخواه

رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

سید علیرضا عبداله وند

رئیس انبار

جواد حجت خواه بناب

رئیس واحد ایمنی و بهداشت (HSE)

سید سیاوش چاوشی زاده

رئیس پروژه

علی دهقانی

سرپرست واحد فنی و مهندسی

وحید عباس نژاد

مسئول واحد غلطک

جواد هدایتی

سرپرست واحد برق

بهروز بایرامی

سرپرست واحد فرآوری

رضا کریمی

سرپرست واحد انتظامات

شهرام صدفی

مسئول تدارکات

مهدی بالکانی

سرپرست واحد فناوری اطلاعات

علی لیاقی مطلق

کارمند واحد اداری و تدارکات

یاسر سلطانی

کارشناس حسابداری

معصومه توکلی

کارشناس امور مالی

مهدی درفشی

کارشناس حسابداری