معرفی افراد

/ معرفی افراد

سعید غفران نیا

سهامدار

مسعود غفران نیا

سهامدار

مجید علیزاده غیوری راد

مدیرعامل

وحید قمری

معاونت امور اداری و منابع انسانی

مرتضی مهدوی

معاونت امور مالی

جابر انتظار قراملکی

مدیر داخلی کارخانه

وحید مجفری

مدیر تولید

حسن جلیل پور

رئیس امور اداری و منبع انسانی

حسین درخشانی

رئیس واحد کنترل کیفی

آیدین غلامخواه

رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

سید علیرضا عبداله وند

رئیس انبار

جواد حجت خواه بناب

رئیس واحد ایمنی و بهداشت (HSE)

سید سیاوش چاوشی زاده

رئیس پروژه

محمد غفرانی

سرپرست واحد مکانیک

سعید علیزاده

مسئول واحد تولید غلطک

علی عبداله زاده

سرپرست واحد برق

بهروز بایرامی

سرپرست واحد فرآوری

رضا کریمی

سرپرست واحد انتظامات

حامد عزیزپور

مسئول تدارکات

مهدی بالکانی

سرپرست واحد فناوری اطلاعات

علی لیاقی مطلق

کارمند واحد اداری و تدارکات

یاسر سلطانی

کارشناس حسابداری

مصطفی حسن زاده

کارشناس حسابداری

حامد نامدار اصل

کارشناس کنترل کیفی